Waarom moet ik de massages 9 of 18 keer herhalen?

Het zijn symbolische getallen voor de taoïsten. In deze training gebruik je ze alleen om richting aan de oefening te geven. Je krijgt het voelbewustzijn makkelijker op de plek waar je het wilt hebben. En met die innerlijke aandacht maak je de oefening effectief.
Waarom de getallen 9 en 18? Het zijn meervouden van het getal 3. Een belangrijke verdeling in het mensbeeld van de taoïsten. Volgens de oude Chinezen – en vele andere volksstammen – bestaan we niet alleen uit materie, maar ook uit subtielere energetische lagen. Een daarvan is de vitaliteit, ook wel de Jing genoemd, het is de energie die ervoor zorgt dat alle moleculen met elkaar samenwerken om ‘jou’ te maken. Zonder Jing ben je dood en valt de boel uit elkaar. Je zou het de levenskracht kunnen noemen. Seksuele energie is hieraan het meest verwant. Je zou het de ruwe brandstof voor Jing kunnen noemen. Wanneer je het veredelt – transformeert – wordt het Jing, ofwel vitaliteit. Je levenskracht neemt toe.
Daarnaast leeft er in onze vitaliteit ook ’bewustzijn’. Dat noemen de Chinezen ‘chi’.
Ten derde bestaat het universum uit een oneindig aspect dat alles – dus ook jou – doorademt. Ze noemen het Shen. Je zou het kunnen vetalen met ‘geest. Het spirituele aspect van de mens. Deze drie-eenheid vormt de grondslag van de hele taoïstische traditie. In het westen kennen we dezelfde drie-eenheid als soma, psyche en pneuma.
Een kenmerk van de taoïstische benadering is dat elke oefening – mits gedaan met Zachte Kracht ofwel in I-kracht – effect heeft op alledrie de gebieden.