Kan ik de cursus ook volgen als ik gesteriliseerd ben?

Het gesteriliseerd zijn vormt – verrassend genoeg – geen belemmering voor het leren van de technieken van het meervoudig-orgasme en het transformeren en leren gebruiken van seksuele energie. De Nei Dan Kung (de kennisstroom waartoe de cursus meervoudig-orgasme behoort) gaat uit van een interactie tussen het fysieke lichaam en het lichaam dat we aanduiden met de term ‘Innerlijk Landschap’. Je zou het Innerlijk Landschap kunnen zien als je eigen blauwdruk. Hoe dat precies werkt volgens de Chinese taoïsten leggen we uit in de cursus. Het is zelfs een van de belangrijkste thema’s. In het Innerlijke Landschap zijn alle trillingen gewoon voorhanden. Dus als de zaadleiders zijn doorgeknipt, wil dat niet zeggen dat de energetische werking daarvan niet meer in je lichaam aanwezig is. Gelukkig maar. Veel mannen die gesteriliseerd zijn, hebben de technieken gewoon geleerd, gebruikt en toegepast.